Více informací zde.

Středisko výchovné péče Č. Budějovice

   Rodičovská skupina     |     Příměstské a letní tábory

Středisko výchovné péče České Budějovice je školským zařízením pro preventivně výchovnou činnost.

Nabízíme služby pro:

 • děti a mládež
 • rodiče
 • pedagogy

Se zaměřením na:

 • krizové situace dítěte
 • poruchy chování
 • poradenství pro rodiče
 • práce se školními kolektivy

Našimi klienty jsou:

 • Děti s výchovnými a výukovými problémy jako jsou špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování.
 • Děti, které si nerozumějí s vrstevníky (uzavřené, samotářské, konfliktní).
 • Oběti šikany a jejich agresoři.

Formou bezplatné konzultační pedagogicko-psychologické činnosti:

 • poskytování a zajišťování informací, psychoterapeutické vedení, přednášky a ukázkové skupiny.

Dále nabízíme:

 • diagnosticko-terapeutickou pomoc formou pobytu v internátním zařízení (doporučená doba jsou 2 měsíce) pro chlapce i děvčata.

Naše služby směřují k včasnému a tím úspěšnému řešení potíží v životě dítěte a k prevenci vážných problémů.

Bližší informace v sekci informace pro rodiče.

Pondělí - Čtvrtek   8:00 - 18:00
Pátek                      8:00 - 16:00

Kontaktní adresa:
Dukelská 23/A
370 01 České Budějovice