Středisko výchovné péče Č. Budějovice

INFORMACE PRO RODIČE - AMBULANTNÍ FORMA PÉČE
..................................................................................................................
Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích (dále jen SVP), jako jediné v kraji, poskytuje své služby ambulantní i internátní formou.
Spolupráce s naším SVP začíná vždy žádostí rodičů o poskytování služeb. V praxi tedy buď dostavením se osobně do SVP nebo zavoláním na tel. číslo ambulance (386 355 888 nebo 607 016 598) a objednáním se na tzv. vstupní pohovor. Sociální pracovnice nebo kterýkoliv zaměstnanec SVP následně rodičům sdělí datum a hodinu vstupního pohovoru (nutno počítat s čekací dobou, závislou na množství těchto žádostí). Absolvováním vstupního pohovoru rodiče splní zákonnou podmínku žádosti o poskytování služeb, které SVP poskytuje bezplatně (speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické). Vstupní pohovor rodičů s dítětem je veden sociální pracovnicí (získání anamnestických údajů) a konkrétním speciálním pedagogem - etopedem (stanovení zakázaky, doporučení k další péči). Tímto začíná ambulantní forma péče (ve zkratce - docházení do SVP /individuální nebo skupinové terapie atp./).